Make your own free website on Tripod.com
dot dot dot
dot dot dot
 
 
 

 

 

 

   
   

 

Nama Lengkap             

 MASLIHAN ALI

Tempat/Tanggal Lahir

 Pati, 30 Desember 1974 

Jabatan  Tenaga Tata Usaha
Pendidikan Terakhir

 S1 Syaria’ah Islamiyah Al-Azhar University

Mengabdi di SIC  Sejak 1 Januari 1996 s.d. 31 Maret 1998,
     1 Mei 2000 sebagai petugas perpustakaan,
     1 Januari 2001 Staf Tata Usaha

Alamat di Indonesia

 d/a Utara PP Manba’ul Huda (Buludana)
     Kajen, Margoyoso, Pati Jawa-Tengah

E-Mail

 maslihan@yahoo.com
 

 

Back To Database Guru

 

 

 

 

 

 

 

   

@Copyright 2003