Make your own free website on Tripod.com
dot dot dot
dot dot dot
 
 
 

 

 

 

   
   

 

Nomor Induk                   316/U-00

Nama Lengkap             

 IBTISAM  M. AL-RASYID
     Ibti

Tempat/Tanggal Lahir

 Cairo, 05 Juni 1984
Jenjang Pendidikan  SMU
Orang Tua Wali  M.Abdul Rasyid

Alamat di Mesir

 35 Bustanil Fadil st. Kasrul eyni
 Monira Sayida Zienab Cairo-Egypt

E-Mail

 ibty_rasyid@hotmail.com
Hobby  Baca, denger musik dan nonton.
Pesan dan Kesan  Semoga tambah maju dan
 murid2nya tambah pintar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

@Copyright 2003